Pages Navigation Menu

Արթիկ

Արթիկ – Քաղաք  ՀՀ Շիրակի մարզում, Արագած լեռան հյուսիս-արևմտյան լանջին: Արթիկը Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի հայտնի գյուղերից է և հաճախ անվանվել է ավան: Ռուսական կայսրության տիրապետության շրջանում Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառի մեջ էր: 1938 թ. դարձել է քաղաքային բնակավայր և եղել է Արթիկի վարչական շրջանի կենտրոնը:

Share