Pages Navigation Menu

Հակա

Հակա – «Հակահեղափոխական» բառի գործածումից խոսակցական լեզու ներթափանցած ինքնուրույն տերմին, որը բնութագրում է բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո կատարված սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական փոփոխություններին ակտիվ կամ պասիվ ընդդիմադիր դիրքորոշումը, երբեմն նաև` անցյալի մշակույթը վերականգնելու կամ դրանց մնացորդները պահպանելու գործողությունները:

Share