Pages Navigation Menu

Ծրագրի մասին

Posted

2012 թվականին «Հազարաշեն» ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն»...

Read More

Արփենիկ Ալեքսանյան

Posted

Արփենիկ Ալեքսանյանի պատմությունը: Արփենիկ Ալեքսանյանի ընտանիքը, ի...

Read More

Կամո Հայրապետյան-Աթաջանյան

Posted

…արդարության և անարդարության սահմանը շատ փխրուն է… շատ մոտիկ են, շա՜տ,...

Read More

Ժենյա Մովսիսյան

Posted

Ստալինին սիրում էր ժողովուրդը: Ես որ սիրել եմ Զրույցը տեղի է ունեցել 2012թ....

Read More

Նինա Հովսեփյան

Posted

Գորիս քաղաքում ապրող Նինա Հովսեփյանի հետ երկու ժամանոց զրույցը տեղի է...

Read More

Քաջիկ Միքայելյան

Posted

Էս անաստվածների արածը սա էր: Ամբողջը ստի ու կեղծիքի վրա: Գորիս քաղաքում...

Read More