Pages Navigation Menu

Տրոցկի Լեվ Դավիթի

Posted

Տրոցկի Լեվ Դավիթի (Բրոնշտեյն Լեյբա Դավիթի), (1879-1940), միջազգային կոմունիստական...

Read More

Վիշինսկի Անդրեյ Յանուարի

Posted

Վիշինսկի Անդրեյ Յանուարի (1883-1954), խորհրդային պետական և կուսակցական գործիչ,...

Read More

Ստալին Իոսիֆ Վիսարիոնի

Posted

Ստալին Իոսիֆ Վիսարիոնի (Ջուղաշվիլի Իոսիֆ), (1878 կամ 1879-1953), ռուսական...

Read More

Չարենց Եղիշե

Posted

Չարենց Եղիշե (Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյան), (1897-1937), հայ բանաստեղծ, պետական,...

Read More

Շահումյան Ստեփան Գևորգի

Posted

Շահումյան Ստեփան Գևորգի (1878-1918), հայ հեղափոխական, քաղաքական գործիչ, մարքսիստ...

Read More

Վաղարշակ Նորենց

Posted

Վաղարշակ Նորենց (Վաղարշակ Տոնապետի Երիցյան), (1903-1973), հայ բանաստեղծ,...

Read More